Project information
Odpovednost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy

Investor logo
Project Identification
GAP408/11/0339
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V čeckém právu životního prostředí se uplatňují různé formy odpovědnosti. Jedná se o odpovědnost trestně právní, správně právní, občanskoprávní a odpovědnost za ekologickou újmu. Právní úprava vztahů odpovědnosti v právu životního prostředí České republiky je v současné době značně roztříštěná a nepřehledná a neodpovídá požadavkům práva EU. Jsou v ní obsažena mnhody nejednoznačná ustanovení, způsobující výkladové a aplikační problémy. Nejednotná je i používaná terminologie. V rámci projektu bude analyzována platná právní úprava forem odpovědnosti, uplatňovaných v právu životního prostředí, bude provedeno její srovnání s právní úpravou vybrané evropské země a s právem Evropské unie. Na základě této analýzy s využitím poznatků z rozhodovací praxe budou identifikovány problémy a nedostatky v platné právní úpravě a navrženo řešení nového systému odpovědnostních vztahů.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info