Project information

Význam interakcí cytokininů a auxinu v regulaci gravitropismu kořene u Arabidopsis thaliana.

Investor logo
Project Identification
GAP501/11/1150
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Gravitropní růst představuje jednu z nejdůležitějších vývojových adaptací u rostlin. V současném modelu
vnímaní gravitropního stimulu kořene se předpokládá aktinem ovlivněná změna lokalizace auxinového přenašeče
PIN3, následovaná přesměrováním toku auxinu. Výsledné asymetrické rozložení auxinu vede ke změnám v prodlužovacím růstu a následnému ohybu kořene. Bylo zjištěno, že auxinové transportéry AUX1 a PIN2 také
přispívají k tomuto asymerickému rozložení auxinu. Předpokládá se i vliv endogenních cytokininů, ovšem
molekulární mechanizmy těchto regulací jsou dosud nejasné.
V současnosti jsme zjistili, že snížená hladina endogenních cytokininů v kořenu způsobuje snížení exprese
PIN2 a PIN4 a abnormální rozložení auxinu. Předběžné výsledky naznačují, že rostliny se sníženými hladinami
endogenních cytokininů mají také pozměněnou schopnost vnímat gravitropní signál. Cílem tohoto projektu je
objasnit úlohu endogenních cytokininů a mechanizmy cytokininové regulace auxinového toku v regulaci
gravitropizmu kořene.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info