Project information

Koordinátor preventivních aktivit na I. stupni ZŠ

Project Identification
ROZV/84/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vypracování koncepce realizace studia specializace Sociální pedagogika pro studenty oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ, příprava podkladů pro akreditaci specializace na MŠMT v rámci oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ, realizace studia na PdF MU v Brně, příprava kvalifikovaných pedagogů pro řešení sociálních otázek na primárním stupni (příprava preventivních programů, koordinace činnosti učitelů, řešení sociálních vztahů, alternativní metody prevence - organizace kurzů, pobytů v přírodě, ŠvP atd.)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info