Project information

Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd (KOLEP)

Project Identification
QI112A201
Project Period
1/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague
Forestry and Game Management Research Institute
Research Institute of Amelioration and Protection of Soil

Projekt řeší oblast hodnocení ekologických rizik difúzní plošné zátěže lesních půd. Cílem je navrhnout metodické postupy, které umožní objektivněji posuzovat reálná rizika kontaminace lesních půd. Pro tento účel bude nutno získat znalosti o vazbách mezi ekotoxicitou, kontaminací a mikrobiálními vlastnostmi lesních půd. Metodika bude ověřována. Její součástí bude stanovení diferencovaných referenčních hodnot obsahů kontaminantů v lesních půdách a základních mikrobiologických a ekotoxikologických parametrů. Bude provedena identifikace oblastí lesních půd v ČR podle stanovených úrovní ekologických rizik.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info