Project information

Teorie jednání a náboženství (TJaN)

Project Identification
FRVS/1188/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření nového kursu v rámci magisterského studia oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kurs rozšíří nabídku kursů a bude sloužit k prohloubení teoretického zázemí studentů tohoto oboru. Náboženství je v rámci tohoto kursu chápáno jako specifická forma sociálního jednání, proto kurs seznámí studenty s různými přístupy k sociálnímu jednání v současných sociálních vědách a tyto přístupy aplikuje na oblast náboženství. Kurs se stane součástí studijního programu Filozofie (M6101), oboru Religionistika (6101T014) na FF MU.