Project information

Zavedení bloku polonistických překladatelsko-tlumočnických předmětů

Project Identification
FRVS/2315/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt Zavedení bloku polonistických překladatelsko-tlumočnických předmětů reaguje na postupné zavádění nově akreditovaného bakalářského studijního oboru Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, jenž je na rozdíl od tradičního filologického studia zaměřen ve své jazykové složce ve větší míře na získání praktických překladatelských a tlumočnických dovedností. Hlavním cílem projektu je zpracování koncepce bloku překladatelsko-tlumočnických předmětů a její zavedení do pedagogické praxe. Součástí řešení je také akvizice literatury z oblasti translatologie a současného polského jazyka, metodická příprava vyučujících a výměna zkušeností s jinými pracovišti. Projekt povede k zavedení nových předmětů, inovaci stávajících předmětů a přístupů, aktualizaci studijních materiálů a výraznému posílení praktické složky ve výuce translatologicky zaměřených předmětů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info