Project information

Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě (Hostující profesoři)

V rámci projektu se budou hostující profesoři podílet na výuce v kurzech určených především pro studenty magisterského a doktorského studia podle potřeb jednotlivých fakult MU. Kurzy budou řádně vedeny v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), budou ohodnoceny odpovídajícím počtem kreditů a studenti se na závěr podrobí některé z forem kontroly znalostí podle požadavků vyučujících.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info