Project information

Zavedení metody detekce trombofilních faktorů pomocí fragmentační analýzy na genetickém analyzátoru do cvičení z DNA diagnostiky (TROMBOZA)

Project Identification
FRVS/2446/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Účelem podávaného projektu je včlenění nové úlohy do předmětu DNA diagnostika – cvičení. Nová úloha ve cvičení bude založena na detekci trombofilních faktorů pomocí fragmentační analýzy na genetickém analyzátoru. Trombofílie je definována jako defekt hemostázy, který je s největší pravděpodobností příčinou zvýšeného sklonu k trombóze. Všechna získaná rizika a rizikové stavy pro vznik trombózy jsou výrazně umocněna přítomností tzv. trombofilních mutací, které geneticky disponují svého nositele k vyšší krevní srážlivosti. V rámci předmětu DNA diagnostika – cvičení budou studenti seznámeni s teoretickou částí experimentu, a poté samostatně provedou izolaci vlastních vzorků DNA, PCR reakci a restrikční analýzu s následnou analýzou získaných fragmentů na genetickém analyzátoru. Výstupem bude nejen určení genotypu jejich srážecích faktorů a interpretace výsledků, ale i prohloubení teoretických a praktických dovednosti v oblasti DNA diagnostiky a molekulárně biologických metod. Laboratoře Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně mají pro řešení tohoto projektu dostatečné přístrojové vybavení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info