Project information

Globalizační seminář

Project Identification
FRVS/1816/2011
Project Period
1/2011 - 11/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovace výuky předmětu Z5100 Globalizační seminář, který je zařazen ve výuce magisterských
studijních programů na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cílem inovací je zvýšit
kvalitu a interaktivitu výuky, motivaci studentů k samostatné práci a vést studenty k zaujímání vlastních kritických
stanovisek. Toho bude dosaženo prostřednictvím čtyř dílčích cílů: (1) aktualizace a tematické rozšíření přednášek; (2)
vytvoření programu a studijních podkladů pro nejméně tři interaktivní semináře; (3) publikování editovaného recenzovaného
sborníku studentských prací "Geografie globalizace" z každého běhu kurzu a (4) vytvoření databáze elektronických studijních
materiálů. Tyto inovace přispějí ke zvýšení atraktivity kurzu i pro studenty magisterských studijních programů na jiných
fakultách Masarykovy univerzity, kde předmět komplexně a kriticky přibližující příčiny a důsledky globalizace dosud chybí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info