Project information

Stereotypy o Romech v environmentální perspektivě (STEREOROM)

Project Identification
FRVS/734/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zacílen na hledání a pojmenování environmentálně relevantních stereotypních představ o Romech, jež konfrontuje se skutečností. Vychází z předchozího studijního i badatelského zaměření řešitele i jeho spoleřešitelek a z terénních výzkumnických zkušeností v romských osadách na slovenské Spiši. Projekt bude zkoumat možnosti, jak zpřesnit výuku o Romech, životním způsobu tradičních společností i metodologii environmentálních věd. Získané informace budou využity při výuce předmětů ENS114 Úvod do studia environmentalistiky, ENS217 Seminář k Úvodu do studia environmentalistiky, HEN581 Životní způsob a environmentální problémy a HEN428 Metodologické aspekty environmentálních studií/ENS117 Metodologické základy environmentálních studií bakalářských a magisterských oborů Environmentální studia/Humanitní environmentalistika, akreditovaných v rámci studijního programu Humanitní environmentalistika, a budou zařazeny jako téma přednášky pro Univerzitu 3. věku MU. Výsledky zjištění a vytvořené studijní materiály budou nabídnuty pro výuku předmětů SAN251 Romové I. a SAN252 Sociální antropologie Romů ve střední Evropě II., vyučovaných v rámci oboru Sociální antropologie na Katedře sociologie FSS MU. Všechny materiály budou přístupné i dalším studentům MU v rámci univerzitního Informačního systému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info