Project information

Rozšíření výuky environmentální etiky o dimenzi environmentální odpovědnosti (ROZVEDENO)

Project Identification
FRVS/1547/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt by měl vést k uplatnění zjištění diplomové práce řešitele ve výuce magisterského předmětu HEN439 "Environmentální etika" vyučovaného v rámci studijního programu Humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií MU. Studentům budou představena pro environmentální etiku inspirativní pojetí odpovědnosti a dimenze, ve kterých může být určitý typ odpovědnosti realizován. Řešitel se v rámci projektu hodlá věnovat také konceptu občanské odpovědnosti. Formou tematických seminářů hodlá obohatit výuku magisterského předmětu HEN581 "Životní způsob a environmentální problémy". Druhá spoluřešitelka se v rámci náboženské dimenze odpovědnosti pokusí najít a formulovat potenciál buddhistické nauky pro řešení globálních environmentálních problémů. Studentům magisterského předmětu HEN439 budou představeny některé body buddhistické nauky, které mohou být pro environmentální etiku inspirativní.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info