Project information

Vizuální studia - vytvoření nového studijního předmětu

Project Identification
FRVS/2281/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt zavádí do nabídky volitelných kurzů magisterského programu Katedry sociologie FSS MU v Brně nový studijní předmět pod názvem Vizuální studia. Název kurzu reflektuje současný interdisciplinární trend na poli zkoumání vizuálních materiálů - neomezuje se tedy pouze na vizuální sociologii či antropologii, ale je postaven na propojení těchto perspektiv a jejich teoretických a analytických přístupů (počínaje analýzou a interpretací muzejních sbírek, fotografických výstav či dokumentárních a jiných filmů). K dosažení tohoto cíle výraznou měrou přispěje provázání projektu s odborníky z jiných relevantních pracovišť (např. Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Institut dokumentárního filmu, Moravská galerie v Brně), kteří doplní odbornou sociálně-vědeckou perspektivu o inovativní techniky sběru dat a imaginativní interpretaci řady sociálních fenoménů. Kurz bude otevřen i studujícím ostatních oborů Fakulty sociálních studií a zájemcům a zájemkyním dalších fakult MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info