Project information

Project information
Tvorba předmětu Výchova ke zdraví

Project Identification
FRVS/0531/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Na Masarykově univerzitě podává každoročně celá řada studentů ( přibližně se jedná o 90 studentů za semestr) svůj požadavek o uznání TV a udělení kreditu z důvodu zdravotního osvobození. Předmět Tělesná výchova - Zdravotní osvobození je v současné době realizován v rámci obligatorní TV formou osvobození od pravidelné docházky do TV. Studenti získávají kredit na základě podání žádosti a potvrzení lékařem bez dalších studijních povinností. Proto jsme se rozhodli vytvořit předmět nový - //Výchova ke zdraví// , který by umožnil vzdělání v oblasti péče o své zdraví studentům, kteří se nemohou aktivně účastnit klasických hodin obligatorní Tv. Naším cílem je vytvořit předmět, který by obsahoval informace o zdraví, zdravém životním stylu, vhodném pohybovém režimu, informace a ukázky vhodných pohybových aktivit s hodnocením jejich přínosu, informace o psychohygieně a informacemi o první pomoci , který by po absolvováním studenty dodal váhu získanému kreditu. Po dlouhodobých zkušenostech náš řešitelský tým dospěl k závěru, že je jen velmi malé procento těch, kteří by nemohli absolvovat TV v nově navrhovaném předmětu – //Výchova ke zdraví//, který by obsahoval : 1. část teoretickou - vzdělávací 2. praktickou - instruktáž a informace o možnostech pro zlepšení a udržení zdravotního stavu daného jednotlivce / studenta se "zdravotním osvobozením". 3. ukončení zvládnutím písemného testu na ověření teoretických znalostí

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info