Informace o projektu
Tvorba předmětu Výchova ke zdraví

Kód projektu
FRVS/0531/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Na Masarykově univerzitě podává každoročně celá řada studentů ( přibližně se jedná o 90 studentů za semestr) svůj požadavek o uznání TV a udělení kreditu z důvodu zdravotního osvobození. Předmět Tělesná výchova - Zdravotní osvobození je v současné době realizován v rámci obligatorní TV formou osvobození od pravidelné docházky do TV. Studenti získávají kredit na základě podání žádosti a potvrzení lékařem bez dalších studijních povinností. Proto jsme se rozhodli vytvořit předmět nový - //Výchova ke zdraví// , který by umožnil vzdělání v oblasti péče o své zdraví studentům, kteří se nemohou aktivně účastnit klasických hodin obligatorní Tv. Naším cílem je vytvořit předmět, který by obsahoval informace o zdraví, zdravém životním stylu, vhodném pohybovém režimu, informace a ukázky vhodných pohybových aktivit s hodnocením jejich přínosu, informace o psychohygieně a informacemi o první pomoci , který by po absolvováním studenty dodal váhu získanému kreditu. Po dlouhodobých zkušenostech náš řešitelský tým dospěl k závěru, že je jen velmi malé procento těch, kteří by nemohli absolvovat TV v nově navrhovaném předmětu – //Výchova ke zdraví//, který by obsahoval : 1. část teoretickou - vzdělávací 2. praktickou - instruktáž a informace o možnostech pro zlepšení a udržení zdravotního stavu daného jednotlivce / studenta se "zdravotním osvobozením". 3. ukončení zvládnutím písemného testu na ověření teoretických znalostí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info