Project information

Sebepercepční a sebeprezentační identita u adolescentů (SSIA)

Project Identification
MUNI/A/0918/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Pracoviště IVDMR použilo k diagnostice identity v procesu jejího formování v adolescenci self-reportovou metodou Groeningenský identitní rozhovor (GIDS) kombinující polostrukturovaný rozhovor s kvantitativními škálami hodnotícími formální aspekty identity. Vedle primárně zamýšleného způsobu vyhodnocení dat, poskytuje GIDS množství kvalitativních dat umožňujících expertní posuzování závazků, autobiografický pohled a další explorace z různých perspektiv.


Cílem projektu je zkombinovat a porovnat sebepercepčně-autobiografickou perspektivu a manifestovaná (expertní) perspektivu nahlížení na data z GIDS a další identitně relevantní data shromážděná v rámci longitudinálního projektu ELSPAC jako jsou Berzonského styly identity, politické identifikování či genderová identita. Projekt se zaměří také na metody, které byly v rámci projektu využity bez explicitně identitního cíle, které však umožňují interpretaci z perspektivy identitně relevantního kognitivního procesu (selfing).