Project information

Rozhodovací procesy na úrovni vysoké školy - teorie a praxe (RPVŠ)

Project Identification
MUNI/A/1013/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem podávaného projektu je analyzovat samotnou povahu rozhodovacích procesů o právech a povinnostech studentů vysoké školy a možnosti aplikace správního řádu. Projekt bude charakterizovat rozhodovací procesy, identifikovat problémové body jak právní úpravy, tak i aplikační praxe, a dále navrhne argumentačně podložená možná řešení. V prvním půlroce lze očekávat zejména sběr informací, posílení kontaktů s praxí, identifikace problémů a zpracovávání zdrojů, v druhém půlroce práci na publikačních výstupech. Plánovanými výstupy projektu jsou publikace odborného článku v recenzovaném odborném právním periodiku a minimálně dvě aktivní účasti na konferenci zaměřené na správní řízení. Zpracovaná materie bude dále rozvíjena v rámci doktorského studia řešitelky, a to především prostřednictvím dalších publikačních výstupů, prezentace výsledků činnosti na konferencích a samotné tvorby disertační práce. Získané znalosti budou využity i v rámci výuky na PrF MU, a to u předmětů Správní právo II. a Správa školství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info