Project information

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže 2 (RČ(zsvvn)NS 2)

Project Identification
MUNI/A/0061/2011
Project Period
2/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Výzkum zaměřený na problematiku rozhodovací praxe ve věcech nekalé soutěže ve státech nám blízkých kulturní a právní tradicí, tedy v Německu a Rakousku. Cílem výzkumu je inspirovat rozhodovací praxi českou a to zejména v soudních sporech, kde se strana domáhá svých nároků z nekalé soutěže (např. zápůrčí nárok, nárok na náhradu škody, přiměřené zadostiučinění apod.). Základní tezí výzkumu je myšlenka, že acquis communautaire nespočívá jen směrnicích, nařízeních a rozhodovací činnosti ESD, ale ve všech podobách právní praxe a rozhodovaní soudů jednotlivých států. To zvláště platí zvláště pro právo proti nekalé soutěži, které je ve značné míře právem soudcovským. Jak plyne již z názvu projektu, tento projekt navazuje na výzkum, kterému se členové týmu věnovali v uplynulém roce. Pokračování projektu se zaměří i na některé jiné země než dosud a bude si všímat i žalobní praxe, která v nemalé míře ovlivňuje praxi rozhodovací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info