Project information

Přínos Karla Engliše k rozvoji ekonomických a právnických disciplín

Project Identification
MUNI/B/0072/2011
Project Period
2/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Konference se bude konat k 50. výročí úmrtí zakladatele MU prof. Karla Engliše. Cílem konference je zdůraznit teoretické přínosy prof. Engliše k rozvoji právních a národohospodářských věd, zvláštní důraz je kladen na metodologický přínos prof. Engliše při analýze společenskovědních procesů.

Publications

Total number of publications: 4