Project information

Komparativní studie postavení statutárních orgánů obchodních společností v Evropě (Kompastat)

Project Identification
MUNI/A/1016/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tento projekt je komparativní studií zaměřenou na právo obchodních společností v různých evropských státech. Zkoumanou oblastní bude úprava postavení statutárních orgánů obchodních společností a projekt bude směřovat ke shromáždění údajů o národních regulacích, analýze jejich rozdílů, kritickému zhodnocení jednotlivých možných přístupů a k publikaci závěrů vyvozených autory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info