Project information

Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ

Project Identification
ROZV/81/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2001: R/33/2001
Č. projektu z r. 2002: 55/2002
Projekt "Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ" vychází ze stále setrvávající problematické situace ve výuce německého jazyka na základní škole, kde se ještě stále potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Cílem je snaha poskytnout zájemcům z řad pedagogických pracovníků možnost získání odborného vzdělání a kvalifikace pro výuku NJ. Jeho těžiště spočívá ve zvýšení kompetence jazykové, lingvistické, literárněvědné, interkulturní a metodicko-didaktické.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info