Project information

Doplňkový kurz českého jazyka pro učitele-nečeštináře 2. stupně ZŠ, SŠ a pro další pedagogické pracovníky

Project Identification
ROZV/85/2003
Project Period
1/2003 - 11/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2001: R/40/2001
Č. projektu z r. 2002: 59/2002
Kurz poskytuje vzdělání v současné češtině se zdůrazněním doveností užívat správně spisovný jazyk při tvorbě psaných i mluvených textů. Posluchači by získávali vědomosti a dovednosti: účastí na výuce a v konzultacích stanovených programem kurzu; individuálními konzultacemi podle zájmu frekventantů a po dohodě s vyučujícími příslušných disciplín; studiem doporučené odborné literatury.