Project information

Tvorba komunikačního a prezentačního prostředí pro podporu tvorby vědeckých prací pregraduálních i postgraduálních studentů v ČR

Project Identification
ROZV/98/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 80/2002
Cíl projektu v r. 2003: virtuální konference "Podpůrné systémy tvorby vědeckých a výzkumných prací pregraduálních a postgraduálních studentů v ČR". Celá virtuální konference proběhne jako experiment na adrese www.doktorandi.cz bez fyzického setkání účastníků. Lektoři budou požádáni o vyjádření k tématu. Tyto příspěvky budou zveřejněny v publikačním systému. Diskuze budou moci probíhat prostřednictvím komentářů k příspěvkům (od čtenářů) a odpovědí lektorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info