Project information

Překladatelský a tlumočnický kurz pro učitele německého jazyka

Project Identification
ROZV/P104/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 87/2002
Cílem tohoto projektu je zkvalitnění překladatelské a tlumočnické kompetence učitelů německého jazyka. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí daný vzdělávací kurz možnost získání nebo zdokonalení překladatelské a tlumočnické kompetence. Studium je plánováno jako jednoleté (dvousemestrální), kombinované. Zakončeno bude písemnou a ústní zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info