Project information
Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii (BUNTER)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0012
Project Period
7/2011 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Obsahem projektu je vytvoření Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapie zabývajícího se terapeutickým využitím kmenových buněk, dendritických buněk a lymfocytů v humánní medicíně. Konsorcium přitom vychází ze stávajícího týmu Univerzitního centra buněčné imunoterapie (UCBI) Babákova výzkumného institutu při Masarykově univerzitě v Brně. V rámci tohoto projektu předpokládáme prohloubení stávající nebo navázání nové mezinárodní spolupráce s renomovanými týmy v oblasti výzkumu buněčných terapií a imunoterapií především prostřednictvím krátkodobých výměnných pobytů, seminářů, workshopů a výměny zkušeností při pracovních setkáních. Tím dojde ke zkvalitnění výzkumu a vývoje buněčné terapie a imunoterapie v UCBI a bude možné nově získané poznatky převádět v rámci edukačních programů na cílové skupiny zahrnující především akademické a vědeckovýzkumné pracovníky, studenty pre- a post-graduálního studia přírodovědeckých a lékařských fakult vysokých škol v ČR.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info