Project information
Software Components in Embedded Systems: Development and Verification (Components in Embedded Systems)

Investor logo
Project Identification
GAP202/11/0312
Project Period
3/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Charles University

Cílem projektu je návrh metodologie pro vývoj a verifikaci komponentových systémů se zaměřením na zapouzdřené aplikace, návrh technik a nástrojů pro specifikaci a formální deskripci komponentových systémů a návrh a implementace efektivních metod pro verikaci správnosti komponentových systémů.

Publications

Total number of publications: 42


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info