Project information

Řízení a ověřování vlastností komplexních hybridních systémů (Řízení a ověřování vlastností komplexních hybridní)

Project Identification
LH11065
Project Period
3/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je podpořit a rozšířit vzájemnou spolupráci mezi laboratoří ParaDiSe na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) a laboratoří HyNeSs na Boston University (BU) v oblasti výzkumu a vývoje technik pro syntézu řídících strategií a ověřování komplexních hybridních systémů, s částečnou specializací na robotické systémy. Jedním z hlavních bodů spolupráce je vytvoření podmínek pro bezprostřední vědecké kontakty a využívání výzkumné infrastruktury obou zúčastněných partnerů. Svým odoborným zaměřením projekt vhodně propojuje doplňující se výzkumné aktivity obou partnerských týmů. Aktivity projektu směřují k návrhu a vývoji nových metod a technik pro řízení a verifikaci hybridních systémů, adaptujících techniky verifikace temporálních vlastností diskrétních souběžných systémů vybudované na FI MU a metody modelování a diskretizace hybridních systémů, kterým se dlouhodobě věnuje tým na BU. Kombinací obou bude vybudován přístup a experimentální nástroj pro efektivní řízení a verifikaci.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info