Project information

Možnosti ovlivnění faktorů metabolického syndromu pomocí komplexu intervenčních činitelů (MS)

Project Identification
MUNI/A/0995/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkum bude zaměřen na analýzu a monitoring vztahů mezi jednotlivými faktory metabolického syndromu a pohybovou aktivitou, kognitivně behaviorální terapií a stravovacími zvyklostmi. Cílem projektu je zanalyzovat jednotlivé faktory metabolického syndromu (MS) u vybrané skupiny probandů, na základě výsledků analýzy stanovit komplex intervenčních činitelů (KBT, pohybová aktivita, změna stravovacích návyků). Jejich účinnost ověřit statistickým zhodnocením změn parametrů měřitelných indikátorů MS před, v průběhu a po intervenci.
Motivace probandů ke změně životního stylu, pohybové a výživové návyky jakožto i změna kvality života probandů po terapii bude zjišťována metodou dotazníku.
Všichni probandi podstoupí měření hmotnosti, BMI, obvodu pasu, TK, složení těla pomocí BIA, klidového metabolismu, hladiny glykémie a stavu planty v předem stanovených časových intervalech.Naměřené hodnoty budou analyzovány a statisticky zpracovány. Tím bude ověřena účinnost KBT, úpravy stravovacích návyků a nastolení vhodné pohybové aktivity u jedinců s MS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info