Project information
Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0046
Project Period
10/2011 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Pilíři předkládaného projektu jsou: 1) posílení stávajícího zavedeného výzkumného týmu o reintegrujícího se vědce ze zahraničí a 2) prohloubení vzájemné spolupráce a sdílení know-how s ostatními evropskými centry pro výzkum monoklonálních gamapatií pomocí pořádání pravidelných edukačních seminářů, mezinárodních workshopů a konferencí. V rámci projektu budou naši studenti zapojeni do výzkumných aktivit pod vedením zkušených vědeckých pracovníků a na základě výsledků své práce budou vysíláni na krátkodobé stáže na renomovaná pracoviště v zahraničí. Projekt je plánován tak, aby byla v rámci jeho realizace umožněna internalizace zkušeností a výsledků v oboru, zvýšená efektivita výzkumu a v neposlední řadě byla kontinuálně vychovávána mladá generace vědců s kvalitní zahraniční praxí. Bude tak umožněno předávání nových poznatků cílové skupině zahrnující studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů přírodovědných a lékařských oborů i mladé výzkumné pracovníky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info