Project information

Rámcový vzdělávací program pro studiní obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Project Identification
ROZV/129/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 124/2002
Cílem projektu je postupná realizace Rámcového učebního plánu pro Bc. a následný Mgr. program - studijní obor učitelství, studijní program učitelství pro druhý stupeň základní školy; postupná realizace modulu tzv. společného základu, který zahrnuje disciplíny z pedagogiky, sociální pedagogiky, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, komunikace, biologie člověka, výchovy ke zdraví, filozofie, logiky, cizích jazyků a pedagogických praxí; postupná realizace předmětových (aprobačních) modulů zahrnujících vyučovací předměty podle aprobačních oborů a didaktiky jednotlivých oborů.