Project information

Project information
Kabinet multikulturní výchovy

Project Identification
ROZV/1/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Č. projektu z r. 2002: 2/2002
Cílem projektu v roce 2003 je koordinace, řízení a metodické vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro romská a jiná etnika v rámci jihomoravského regionu, ale i celé ČR; vytvářet vhodné podmínky pro činnost jednotlivých vzdělávacích kurzů, osvětovou a informační činnost v rámci celé univerzity; odborná a psychologická příprava středoškolských studentů pro studium na VŠ; ekonomické a profesně odborné zajištění činnosti Kabinetu multikulturní výchovy; koordinace aktivit spojená se zahraničními studenty; uspořádání mezinárodní konference, téma Multikulturní výchova, vydání sborníku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info