Informace o projektu

Informace o projektu
Kabinet multikulturní výchovy

Kód projektu
ROZV/1/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Č. projektu z r. 2002: 2/2002
Cílem projektu v roce 2003 je koordinace, řízení a metodické vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro romská a jiná etnika v rámci jihomoravského regionu, ale i celé ČR; vytvářet vhodné podmínky pro činnost jednotlivých vzdělávacích kurzů, osvětovou a informační činnost v rámci celé univerzity; odborná a psychologická příprava středoškolských studentů pro studium na VŠ; ekonomické a profesně odborné zajištění činnosti Kabinetu multikulturní výchovy; koordinace aktivit spojená se zahraničními studenty; uspořádání mezinárodní konference, téma Multikulturní výchova, vydání sborníku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info