Project information

Znalostní prostředí pro obor ISK: podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí

Project Identification
232/MK-S 5346/2011 SOLK
Project Period
4/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu Znalostní prostředí pro obor ISK: podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí je vytvořit znalostní portál KNIHOVNA.CZ, který umožní efektivní platformu pro transfer a sdílení znalostí, komunikaci a on-line vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků v ČR (pracovníků knihoven, pedagogů a studentů z oboru ISK).


Záměr znalostního prostředí je v souladu s moderními teoriemi konektivismu, sociálních sítí a konstruktivního způsobu využití internetu a technologií. Cílová skupina bude moci v tomto virtuálním kontaktním bodu navazovat nové vztahy a současně bude obohacena o znalost inovativní platformy pro komunikaci, týmové aktivity a nové platformy pro vzdělávání.


Projekt bude zaměřený na budování a posílení spolupráce knihoven a akademických pracovišť při rozvoji oboru informační studia a knihovnictví skrze moderní informační a komunikační technologie. Projekt chce v této oblasti vytvořit síť spolupracujících e-pracovišť.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info