Project information

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství

Cílem projektu Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství patnácti veřejných vysokých škol je vytvořit technická a metodická opatření na kontrolu a ochranu proti plagiátorství. Jde o vytvoření nástrojů i norem, které vysoké školy budou moci využívat ve všech fázích ochrany proti plagiátorství, tj. pro předcházení plagiarizmu, pro vyhledávání (nalezení) plagiátů a pro řešení pozitivních nálezů (případů). Tyto nástroje a metodiky vzniknou na základě co nejširší spolupráce a sdílení zkušeností se všemi zapojenými školami.


Z analýzy potřeb do projektu zapojených škol vyplývají následující cíle:
1. vytvoření metodik, pravidel a postupů pro sběr prací od autorů,
2. vytvoření resp. zlepšení technických podmínek pro sběr prací a kontrolu textů,
3. tvorba pravidel upřesňujících postup při pozitivním nálezu podobných textů,
4. vytvoření nástrojů pro statistické zhodnocení úspěšnosti procesu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info