Project information

Aktuální stav péče o handicapované v Rusku

Project Identification
MUNI/41/15-A-C/2003
Project Period
1/2003 - 1/2003
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Ke zpracování diplomové práce na téma Aktuální stav péče o handicapované v Rusku uskuteční studentka-spoluřešitelka návštěvu Volgogradské státní univerzity v Rusku. Současně navštíví některé z center pro zdravotně postižené děti a srovná edukaci a rehabilitaci ve vybraném zařízení se situací u nás. Výstupem bude kromě zpracování diplomové práce článek v časopisu Speciální pedagogika a prezentace na studentské konferenci (duben 2004, Brno).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info