Project information

Studenti a učitelé Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pomáhají etnickým menšinám

Project Identification
23858/03-22
Project Period
9/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je rozšířit již stávající vzdělávací programy pro Rómy a jiné etnické menšiny, tj. realizace kurzu jazykového vzdělávání pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin, zejména romských žáků; v rámci projektu podpory multikulturní výchovy zpracování sylabů a dalších metodických materiálů, které se stanou podkladem pro přípravu budoucích učitelů v oblasti výchovy k toleranci a proti rasismu; realizace výzkumné sondy zaměřené na evaluaci práce vychovatele - asistenta učitele; vytvoření informační brožury pro rodiče romských dětí a žáků a jejich distribuce do rodinného prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info