Project information
INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (INBIOR)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0042 (kod CEP: EE2.3.20.0042)
Project Period
10/2011 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je přispět k rozvoji lidských zdrojů pro vybrané prioritní a nově budované výzkumné směry programu Strukturní biologie a k jejich lepší integraci do Evropského výzkumného prostoru. Projekt se zaměřuje především na posílení výzkumných týmů v oblastech NMR spektroskopie, kryoelektronové mikroskopie a bioinformatiky. Hlavními nástroji pro splnění uvedeného záměru projektu jsou:
1) Hostování a reintegrace dvou klíčových vědců ze zahraničí, potenciálních vedoucích výzkumných skupin (Peter Lukavský, University of Cambridge, UK; Lukáš Trantírek, Utrecht University, Nizozemí),
2) Posílení a nasměrování stávajících výzkumných skupin a jejich doplnění o převážně zahraniční postdoktorandy (Václav Veverka, University of Leicester, UK; a další)
3) Podpora mezinárodní integrace, spolupráce a mezinárodní mobility včetně pořádání odborných akcí s mezinárodní účastí na Masarykově univerzitě
4) Další vzdělávání lidských zdrojů ve VaV v oblastech nesouvisejících s vědeckým oborem

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info