Project information

Algebraické metody v kvantové logice (AmeQL)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0051
Project Period
7/2011 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

V posledních desetiletích dochází k rozsáhlé matematizaci přírodních a technických věd, aplikace matematických metod se stávají nezbytným východiskem pro zachování špičkového aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti jako takové. Navrhovaný projekt má v souladu s tímto trendem za cíl rozvoj stávajících výzkumných týmů obou partnerů. Těžištěm projektu je prohloubení vzájemné koordinace činností, vytvoření nových vazeb pro přenos informací ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí a efektivní aplikování algebraických metod v logice, zejména kvantové. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty vědecko-výzkumných pracovníků, odbornými semináři, konferencemi a workshopy, publikační činností. Hlavními nástroji budou:
(1) zapojení předního českého algebraika Ivo G. Rosenberga působícího v Kanadě v oblastech abstraktních algebraických nástrojů,
(2) nasměrování řešitelských týmů a jejich doplnění o převážně zahraniční post-doktorandy.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info