Project information

Project information
Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského studijního programu Pedagogika

Project Identification
ROZV/183/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt sleduje plánované inovace PdF MU v oblasti profesní přípravy učitelů, a to zejména v doktorském studiu. Tento záměr se bude realizovat v několika rovinách. Po teoretické stránce se zaměří na přesnější vymezení vztahu pedagogiky a psychologie, oborových didaktik, příslušných oborů a na otázky spojení teorie a praxe v učitelské přípravě. V rámci řešení projektu bude vytvořen návrh na inovaci doktorského studijního programu pedagogika, který bude podporovat výraznější participaci oborových didaktik v přípravě budoucích učitelů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info