Project information

Applety ve výuce fyziky

Project Identification
MUNI/41/T 21/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Ministry of Defence of the CR
University of Defence

Cílem projektu bylo v první fázi vyhledání, utřídění a využití appletů ve výuce fyziky na vysoké škole a jejich transformace do výuky na základní škole, kde konají studenti kombinací s fyzikou pedagogické praxe a náslechy. Ve druhém roce řešení projektu se plánuje tvorba vlastních appletů. Ze souboru dosud získaných appletů budou vytvořeny jejich upravené verze, které budou doplněny tak, aby tvořily jednotný celek a bude ověřena jejich účinnost na studentech kombinací s fyzikou a jejich prostřednictvím i na studentech základních škol. Oblasti fyziky, dosud nepokryté získanými applety, budou doplněny applety, které vytvoříme vlastními silami. Vše bude uloženo na CD a na www stránkách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info