Project information

Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ

Project Identification
MUNI/41/T 28/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Stěžejními cíli projektu jsou: podpora studia v kombinované formě; zvyšování a rozšiřování kvalifikace učitelů cizích jazyků; zabezpečení kvalitní materiální a technické základny pro realizaci studijního programu; podpora vytváření studijních materiálů v tištěné i elektronické podobě; podpora kariérního růstu pedagogických pracovníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info