Project information

Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Project Period
6/2012 - 5/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Záměrem projektu je inovovat akreditované studijní programy Matematika se zaměřením na vzdělávání a Učitel matematiky pro 2. stupeň ZŠ tvorbou dvojjazyčných studijních textů (česká a anglická verze studijního textu)
s cílem rozšířit a zkvalitnit odborné matematické a jazykové znalosti absolventů. Studenti budou seznámeni s dvojjazyčnými studijními texty na matematických seminářích. Zlepšení jazykových znalostí studentů umožní např.studentům studium na zahraničních partnerskýchinstitucích.
Dalším záměrem projektu je zvýšit úroveň vzdělávání v matematických předmětech přípravou multimediálních opor, které budou dostupné studentům on-line prostřednictvím vhodného systému LMS (Learning management system). Jedná se o flexibilní uživatelsky přívětivý e-learningový systém. Tím se zpřístupní dvojjazyčné studijní materiály všem studentům v ČR, kteří studují obor
matematika.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info