Project information

Studio digitálního sochařství a nových médií (3D)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0278
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Cílem projektu je vytvoření 3D Studia. V rámci vytvořeného Studia budou inovovány stud. programy FSI, FaVU VUT. Inovace si klade za cíl posunout humánní aspekt výtvarné tvorby uměleckých a technicko-uměleckých oborů VUT směrem k využití i čistě technicky zaměřených oborech, zejména v oblasti 3D, digitální a vizuální komunikace apod. To povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů, kteří získají širší spektrum znalostí zdánlivě různorodých, v konečném důsledku však vzájemně se doplňujících, prakticky orientovaných. Zapojení odborníků z praxe zároveň umožní kontakt s požadavky aplikační sféry. Akademičtí pracovníci budou prostřednictvím Studia seznamování s novinkami v oblasti, možnostmi jež nabízí a způsobem využití pro jejich práci. To se následně promítne do nabízené výuky, jejímu rozšíření a zkvalitnění. Kompetence pracovníků budou zároveň zvyšovány i v oblasti projektového řízení atd. tak, aby dokázali využít svůj potenciál, znalosti a nápady při inovaci výuky, získávání potřebných kontaktů z aplikační sféry, společných projektech.