Project information

Changes in DNA profile of tumors induced by antiproliferative therapy and their clinical significance

Project Identification
IZ1457
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Cílem projektu je analýza změn v profilu DNA zhoubných nádorů indukovaných různými typy onkologické terapie jako klinicky aplikovatelná metoda objektivizace léčebného efektu při hledání účinnějších způsobů léčby malignit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info