Project information

Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0169
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Po dlouholeté existenci podobných studijních programů a oborů na partnerských fakultách došlo na základě provedené analýzy ke konstatování závažných nedostatků týkajících se obsahu studia, vztahu kvantity a kvality, jeho organizace, prostupnosti studia, dostatečnosti studijních opor i srovnatelnosti s obdobnými obory v evropském vysokém školství. Na základě těchto nálezů byly vytyčeny cíle projektu pro cílovou skupinu studentů:
1) restrukturovat studium a jednotlivá curricula inovovat tak, aby se dosažený stav dostal na vyšší, vzájemně srovnatelnou úroveň v domácím i evropském prostředí a vytvořený systém kontinuálně umožňoval nutné změny,
2) zvýšit vzájemné vazby teorie - praxe – teorie,
3) zajistit modulové uspořádání studia,
4) dosáhnout relativní uzavřenosti a přitom vzájemné prostupnosti studia.
Znamená to curriculární přestavbu studia nejen z hlediska obsahu, ale i jejího organizačního zabezpečení.