Project information
Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0221
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění a modernizaci procesu vzdělávání na Fakultě sportovních studií MU a zvýšení uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce.


Kvalita procesu vzdělávání bude podpořena tvorbou nových modulů inovovaných studijních oborů, restrukturalizací stávajícího kurikula, zavedením nových předmětů a tvorbou multimediálních studijních opor k vybraným předmětům vyučovaným na FSpS.
Dále bude rozšířena nabídka studijních předmětů a studia v cizím jazyce, budou inovovány odborné praxe ve smyslu hlubší spolupráce s budoucími zaměstnavateli, do výuky budou zapojeni excelentní odborníci ze zahraničí a v neposlední řadě bude podpořeno další vzdělávání akademických i neakadamických pracovníků.


To povede v souladu s dlouhodobým záměrem MU a FSpS k posílení flexibility a konkurenceschopnosti absolventů Fakulty sportovních studií.

Publications

Total number of publications: 273


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info