Project information

BBC - Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií (BBC)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0182 (kod CEP: EE2.3.20.0182)
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření špičkového multidisciplinárního výzkumného týmu zaměřeného na oblast nových bioanalytických postupů pro medicínu, farmacii a biochemii s přímou účastí studentů. Do tohoto týmu jehož členy budou odborníci z oblasti analytické chemie a biochemie, budou zapojeni mladí čeští vědci, kteří se již vrátili či se vrátí z postdoktorandských pobytů v USA. V rámci projektu dojde k rozšíření stávající vědecké spolupráce a navazování nových kontaktů s významnými zahraničními partnery. Nelze také opomenout každoročně organizované mezinárodní konference CECE, kde studenti budou mít možnost poznat přední odborníky nejenom z České republiky, ale rovněž prezentovat své výsledky formou anglických přednášek či posterů, což spolu s účastí na plánovaném dalším vzdělávání napomůže jejich růstu. Plánuje se také akreditace nového oboru doktorského studia Analytická biochemie, kde má právě oblast aplikace moderních bioanalytických metod své nezastupitelné místo.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info