Project information

Instalace fotovoltaického systému o výkonu 40kW (pro vědeckovýzkumné účely a výuku)

Project Identification
01300491
Project Period
7/2004 - 10/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Fotovoltaika je v ČR mladým a veřejnosti málo známým oborem. Ani technická akademická obec, pedagogové a studenti neměli (až na výjimky) příležitost se seznámit s možnostmi perspektivního alternativního zdroje elektřiny, na jehož podporu věnují státy EU nemalé prostředky. Cílem projektu je využití reálního provozu fotovoltaických instalací pro výuku nových odborníků a pro vědecko-výzkumné účely i v mezinárodních projektech v rámci evropské integrace. Praktické a podrobné seznámení pedagogů a studentů VŠ se všemi technickými aspekty FV systémů a výchova generace techniků, jež bude schopna FV systémy vyvíjet, inovovat a projektovat i z hlediska architektonické integrace do budov. Demonstrace možnosti využití FV systémů jako reálného "čistého" obnovitelného zdroje elektrické energie především budoucí technické elitě národa (současným studentům VŠ) a jejich prostřednictvím široké veřejnosti. Zpřístupnění informací o FV systémech a výsledcích naměřených dat na Internetu. Demonstrace architektonických řešení integrace FVS do budov v podmínkách ČR. Získání zkušeností pro české odborníky s integrovanými instalacemi FV systémů a jejich napojení na elektrickou síť. Zároveň významná reference pro podporu exportu českých výrobků a výsledků duševní práce do Evropy i zahraničí. V poslední řadě je přínosem instalace FV systému roční produkce odhadem 35.000 kWh elektřiny s nulovými emisemi škodlivých látek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info