Project information
InovaCom

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0053
Project Period
3/2012 - 2/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Czech Technical University Prague
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.

Záměrem předkládaného projektového návrhu je skrze pracovníky kanceláří pro podporu univerzity s průmyslem propojit zástupce dvou cílových skupin: pracovníci VaV v podnicích a zaměstnance a studenty univerzit. Účelem je vzájemné poznání možností druhých stran, nalezení oboustranně výhodných konceptů spolupráce a společných témat, které je možné řešit za oboustranné podpory. Výstupem projektu je navázání nových kontaktů a spolupráce, přenos zkušeností z této oblasti ze zahraničí a rozpoznání očekávaných trendů v jednotlivých průmyslových oborech, na kterých se obě sféry shodnou a podle kterých bude možné korelovat výuku a výzkum na vysokých školách.
Kanceláře pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem byly záměrně zvoleny jako hlavní prostředníci pro realizaci tohoto projektu. Jsou to jednotky, které stojí přesně na rozhraní mezi univerzitou a průmyslem, mají vybudované kontakty a především mají již zkušenost a znají konkrétní problematická místa spolupráce univerzit s průmyslovými podniky, která mohou v rámci projektu řešit. Projekt tedy bude postaven na znalostní a zkušenostní základně stávajících kanceláří pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem, nebude začínat od úplného začátku nebo vycházet z náhodných poznatků jednotlivců.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info