Publication details

Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

Investor logo
Title in English Supplies of complex IT systems from the perspective of public procurement
Authors

KOŠČÍK Michal

Year of publication 2013
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Workshop byl zaměřen na praktické právní problémy při dodávkách velkých informačních celků „na míru“ pro veřejný i soukromý sektor. Problematika byla rozebrána zejména z pohledu smlouvy o dílo, jako nejčastěji používaného smluvního typu, přičemž bude pozornost věnována zejména těmto smluvním ustanovením: - Předávací a přebírací procedury - Licenční podmínky - Vady plnění a záruky - Smluvní pokuta a náhrada škody Část workshopu bude věnována také specifickým otázkám zadávání veřejných zakázek v IT.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info