Project information

Project information
Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (IMPACT)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0233
Project Period
5/2012 - 4/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Language Centre
Cooperating Organization
Technical University Liberec
Charles University
Česká a slovenská asociace jazykových center

Projekt sestává z 5 ucelených aktivit zaměřených na různé oblasti výuky jazyka a přináší tak systémový rozvoj jejích důležitých aspektů. Aktivita č. 1 se soustředí na tvorbu a rozvoj metodik pro výuku odborného a akademického jazyka, školení vyučujících z celé ČR v implementaci těchto metodik a na získávání aktuálních poznatků a dobré praxe prostřednictvím účasti metodiků na mezinárodních konferencích. V rámci aktivity č. 2 dojde k inovacím několika desítek konkrétních kurzů jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě a na partnerských VŠ – Technické univerzitě v Liberci a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Vyučující podílející se na inovacích budou sdílet své zkušenosti v rámci společných workshopů a konference. V rámci aktivity č. 3 bude vytvořena metodika kolaborativního učení, na konkrétním interdisciplinárním kurzu v oblasti studia přírodních věd bude pilotně ověřena a dále diseminována jako příklad efektivního využití moderních výukových metod a ICT ve výuce na VŠ. Aktivita č. 4 se soustředí na standardizaci a ověřování jazykových znalostí studentů na základě společného referenčního rámce pro jazyky. Cílem je poskytnout vyučujícím odborného jazyka příslušné nástroje a dovednosti pro efektivní testování jazykových znalostí v odborném jazyce a vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a přenos dobré praxe. Aktivita č. 5 si klade za cíl podpořit vyučující VŠ v oblasti jazykového vzdělávání i odborného vzdělávání v cizím jazyce prostřednictvím přípravy a realizace specializovaných kurzů zaměřených na různé oblasti vzdělávacího procesu, s důrazem na soft-skills a využívání technologií a moderních vzdělávacích metod.

Publications

Total number of publications: 101


Previous 1 2 3 4 5 6 7 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info